Тарифи на послуги МТЗ

?

Введені в дію наступні ТАРИФИ НА ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ на період з 16.09.2014  без урахування податку на додану вартість (ПДВ), який справляється відповідно до Податкового кодексу  України :         

Таблиця 1

Номер статті

Позиція

Види послуг

Граничний (максимальний) розмір оплати без ПДВ (грн)

для підприємств, установ, організацій

для фізичних осіб - підприємців

для населення

бюджетних

інших

1

2

3

4

5

6

7

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування
(встановлення телефону)

1

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

1

Основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії-2

100-00

100-00

100-00

70-00

2

Основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою2

100-00

100-00

100-00

70-00

3

Паралельного телефонного апарата у різних абонентів-2, 3

100-00

100-00

100-00

70-00

4

Телефонного апарата односторонньої дії-1, 2

100-00

100-00

100-00

58-33

5

Телефонного апарата колективного користування (у місцях спільного користування в комунальній квартирі з кожної сім’ї)-1, 2

х

х

х

58-33

6

Вечірнього телефону-1, 2, 3

х

100-00

100-00

58-33

7

Основного телефонного апарата терміном дії не більше трьох місяців-2

53-30

53-30

53-30

23-33

8

Переключення основного телефону абонентів відомчих АТС на автоматичні телефонні станції телефонної мережі загального користування операторів телекомунікацій за заявою абонента

100-00

100-00

100-00

70-00

9

Переключення телефону абонентів місцевих телефонних мереж з ініціативи оператора телекомунікацій

безоплатно

10

Підключення обладнання циркулярного виклику до лінії діючого телефону

100-00

100-00

100-00

х

2

11

Підключення з’єднувальної лінії екстрених служб

333-33

333-33

333-33

х

 

-1 При переключенні телефону односторонньої дії, колективного та вечірнього на основний телефон абонент доплачує різницю між діючими тарифами позицій 1-2 та 4-6 статті 1.
-2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи як для юридичних осіб.
-3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за зворотне включення не справляється

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата

3

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

12

в одному будинку

75-00

75-00

75-00

60-00

13

в інший будинок

100-00

100-00

100-00

70-00

Переоформлення договору на користування телефоном

4

абонентам місцевої телефонної мережі міст, сіл та селищ міського типу

14

При переїзді абонента на нове місце проживання у телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі одного оператора

х

х

х

30-00

15

При переїзді абонента в телефонізоване приміщення в зоні дії телефонної мережі іншого оператора

х

х

х

70-00

16

На члена сім’ї або на співвласника чи власника квартири за письмовою заявою абонента або в разі настання смерті абонента

х

х

х

30-00

17

На члена сім’ї або співвласника чи власника квартири, якщо телефон було встановлено на пільгових умовах і абонент помер

х

х

х

30-00

18

При одержанні заявником телефонізованої квартири в спадщину

х

х

х

30-00

19

При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не справляється)

х

х

х

30-00

20

Переоформлення квартирного телефону на службовий

100-00

100-00

100-00

х

21

Переоформлення службового телефону на квартирний

х

х

х

30-00

22

На правонаступника реорганізованої юридичної особи, що залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний основний телефонний апарат

30-00

30-00

30-00

х

23

Переоформлення телефону на нового власника за письмовою згодою абонента, який мав відповідно до законодавства додаткові права на користування та розпорядження телефонною лінією

х

х

х

30-00

               

Таблиця 2

Номер статті

Позиція

Види послуг та плати

Для підприємств, установ, організацій

Для фізичних осіб - підприємців

Для населення

бюджетних

інших

без  погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без  погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без  погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

без погодинної оплати місцевих розмов

з погодинною оплатою місцевих розмов

1

2

3

4

5

6

7

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

Абонентна плата за користування телефонним апаратом (за місяць)

5

абонентам місцевої телефонної мережі міст та райцентрів

24

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)-1, 2

33-26

29-91

47-63

43-08

47-63

43-08

33-26

29-91

25

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

х

0-00075

26

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири)-1, 2

х

х

х

х

х

х

16-64

х

27

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою-1, 2

26-61

23-93

38-10

34-46

38-10

34-46

26-61

23-93

28

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини-1, 2

х

х

х

х

х

х

13-31

х

29

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)-1, 2, 3

19-96

х

28-58

х

28-58

х

19-96

х

30

За вечірній телефон-1, 2, 3

х

х

23-81

21-54

23-81

21-54

16-63

14-96

31

За телефон односторонньої дії-1, 2

16-63

14-96

23-81

21-54

23-81

21-54

16-63

14-96

абонентам місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів

32

За основний телефонний апарат, підключений до окремої лінії (при бронюванні номера телефону та лінії у магістральному і розподільчому кабелі)-1, 2

26-32

23-01

41-29

36-15

41-29

36-15

26-32 

23-01

 

33

За кожну секунду розмови для всіх видів включення телефону понад встановлений ліміт

х

0-00043

х

0-00043

х

0-00043

х

0-00043

34

За телефон колективного користування (з кожної родини комунальної квартири)-1, 2

х

х

х

х

х

х

13-16

х

35

За основний телефонний апарат, підключений за спареною схемою-1, 2

21-05

18-41

33-03

26-92

33-03

26-92

21-05

18-41

36

За спарений телефон, встановлений у комунальній квартирі, з кожної родини-1, 2

х

х

х

х

х

х

10-53

х

37

За паралельні телефонні апарати, які встановлені у різних абонентів (з кожного абонента)-1, 2, 3

15-79

х

24-77

х

24-77

х

15-79

х

38

За вечірній телефон-1, 2, 3

х

х

20-64

18-07

20-64

18-07

13-16

11-51

39

За телефон односторонньої дії-1, 2

13-16

11-51

20-64

18-07

20-64

18-07

13-16

11-51

 

-1 У рахунок абонплати надається 36 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій споживачів при погодинній оплаті місцевих розмов незалежно від способу підключення.
-2 У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи як для юридичних осіб.
-3 При відключенні вечірнього і паралельного телефонів за заявою власника основного телефону плата за період відключення не справляється

6

40

Плата за з’єднувальну лінію екстрених служб

20-55

х

36-02

х

36-02

х

х

х

7

41

За кожні 15 секунд з’єднання з місцевого телефонного апарата (таксофона), крім універсальних таксофонів.
Примітка.
Врахована вартість жетонів і чип-карток

х

х

х

0-0250

8

42

За кожну секунду розмови з автоматизованих переговорних пунктів (АПП)

х

х

х

0-00166

Покілометрова плата (у розрахунку на рік)

9

43

За кожний кілометр фактичної довжини абонентської лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо телефон устан-овлений за межею населеного пункту і підключений до АТС

32-30

32-30

32-30

8-38